Wat is een ruwheidsmeter?

Een ruwheidsmeter wordt gebruikt om de juiste ruwheid vast te stellen, veelal in de verspanende industrie. Door de keuze van het juiste straalmiddel in combinatie met het juiste straalprincipe is het gewenste resultaat te bereiken. Ruwheidsmeters zorgen voor de beoordeling van de oppervlakteruwheid.

Wanneer gebruikt u een ruwheidsmeter?

Om na het straalproces de volgende (na)behandeling te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat de vereiste ruwheid behaald wordt. De ruwheid vergroot het oppervlak en geeft een ankerprofiel (=betere hechting) voor lakken en poedercoating.

Tegenwoordig worden metingen ook gebruikt om de duurzaamheid van het product vast te stellen. Fabrikanten en straal- en coating bedrijven gebruiken normeringen om de duurzaamheid en kwaliteit van hun product te garanderen. Lange tijd was het niet mogelijk dit volledig objectief te meten en vast te leggen.

Ra, Rt of Rz

Dit zijn allemaal ruwheden welke met een ruwheidsmeter te meten zijn.

Ra: Komt het vaakst voor. Dit is een rekenkundig gemiddelde die de ruwheid meet over een bepaalde afstand. Belangrijk om te weten is de Ra beperkt rekeningen houdt met individuele pieken en dalen. Wanneer er dus kritische afdichtingen moeten worden gemaakt met individuele pieken is Ra beperkt.

Rt: Deze waarde geeft de maximale afstand tussen de pieken en dalen aan.

Rz: Dit is een gemiddelde dat berekend wordt aan de hand van de som van de waarden van de 5 hoogste pieken en de 5 laagste dalen.

Hoe werkt een ruwheidsmeter?

Aan de ruwheidsmeter is een naald bevestigd die voorzichtig over het oppervlak strijkt. Via de naald wordt de ruwheid doorgegeven aan een opnemer. De signalen die worden gemeten, zullen door de ruwheidsmeter worden omgezet in de juiste meetwaarden (ra, rt of rz).

Wat zijn de voordelen van een ruwheidsmeter?

De ruwheid vergroot het oppervlak en geeft een ankerprofiel (=betere hechting) voor lakken en poedercoating.  Een ruwheidsmeter geeft dus een goed inzicht of de oppervlakte voldoet aan de gewenste vereisten voor eventuele nabewerking dan wel gebruik. Voor de producten van Leering Hengelo is een ruwheidsmeter vooral relevant om na het proces in de straalcabine de ruwheid te bepalen. Zo kan men zien of de vereiste doelwaarde is gehaald.