Welke straalprincipes zijn er en welk straalprincipe is voor mij het meest geschikt?

We spreken over het algemeen over een vijftal straalprincipes.

  • Injector straalprincipe
  • Druktank straalprincipe
  • Natstralen
  • Werpstralen
  • Droogijs / Scherfijs stralen

Door de verschillende straalprincipes blijft een en ander afhankelijk van het product, proces en eindkwaliteit dat behaald moet worden. In grote lijnen kan het volgende worden aangehouden:

  • Injector stralen wordt gebruikt indien er relatief weinig gestraald hoeft te worden en/ of de gewenste straalintensiteit niet te hoog mag zijn.
  • Het druktank principe wordt gebruikt indien er grotere/ meerdere producten gestraald moeten worden. De intensiteit is ca. 4-5 maal groter dan bij injector stralen
  • Natstralen wordt normaliter ingezet indien de producten met een relatief geringe intensiteit gestraald moeten worden.
  • Bij werpstralen kunnen zowel grotere als kleinere delen automatisch gestraald worden. De capaciteit van een werpstraler is aanzienlijk groter dan bij het stralen met druktank principe.