Waarom is een goede bedrijfsmix van belang en hoe kan ik die testen?

Een juiste bedrijfsmix bestaat uit een mix van fijn tot grof straalmiddel. Door een goede bedrijfsmix wordt in een zo kort mogelijke straaltijd het gewenst resultaat verkregen tegen zo laag mogelijke operationele kosten. Een te groot aandeel stof resulteert in een lange straaltijd en bovendien een aanzienlijke slijtage bij met name werpstralers.

Normfinish kan zeefanalyses uitvoeren en indien nodig advies geven over de optimalisering.