Natstralen: een mix tussen water en straalmiddel

Natstralen wint de laatste jaren weer aan populariteit, het biedt namelijk een aantal voordelen ten opzichte van het droog stralen. Bij natstralen wordt in de straalcabine onder druk straalmiddel gemengd in water en op het product gestraald. Een mix van water, straalmiddel en eventueel een biologische ontvetter wordt omhoog gepompt tot het straalpistool, waar er via een luchtinjector perslucht met straalmiddel aan toegevoegd wordt. De krachtige straal die zo ontstaat bewerkt het oppervlak.10

Het verschil tussen droog en nat stralen

Onderstaande afbeeldingen geeft schematisch het verschil weer tussen droog (korund, glasparel) en natstralen. De eerste 2 afbeelding geven het droogstralen weer met bijvoorbeeld een kantig straalmiddel of een rond straalmiddel. Kantig straalmiddel geeft een diepe inslag en een zeer ruw oppervlak  Het is dan wel schoon, maar vanwege de ontstane open structuur wordt het ook gevoelig voor krassen, corrosie en vuilaanhechting. Rondstraalmiddel (zoals glasparelstralen) veroorzaakt minder diepe inslagen, maar nog steeds ontstaat er een ruw oppervlak. U kunt zich voorstellen dat wanneer kort na het stralen het product wordt gecoat, de ruwheid zorgt voor een goede hechting van de coating. Vergelijk het met het schuren van een kozijn voor het schilderen. Indien u niet schuurt hecht de verf minder goed en kan u met een paar jaar dezelfde klus nogmaals uitvoeren.

Het natstraalproces

De derde weergave is het natstraalproces. Het straalmiddel wordt nu gedragen door het water op het product gebracht. Het resultaat is een heel licht abrasieve/schurende werking waardoor er een satijn glad oppervlakte ontstaat. Wij zeggen ook wel dat door het natstralen de oppervlakte niet wordt open gemaakt zoals bij het droogstralen met grit of rond straalmiddel. De oppervlakte wordt juist verdicht of gesloten, waardoor bijvoorbeeld vuil veel minder snel zal hechten. Daarom wordt natstralen veel gebruikt op RVS producten die in de levensmiddelen industrie worden gebruikt. Stoffen hechten minder gemakkelijk aan de dichte en gladde RVS oppervlakte en bovendien kunnen na een productie batch makkelijker worden gereinigd.

Normfinish natstraler

In de Normfinish natstraler wordt gebruik gemaakt van een speciale membraam pomp. Deze techniek heeft als groot voordeel dat u sneller kunt werken en een zeer gelijkmatige straal krijgt in combinatie met een speciaal expansie vat.

Onder in de trechter van de natstraalcabine wordt middels lucht het mengsel straalmiddel en water continu in beweging gehouden waardoor u altijd een goede  mengverhouding tussen straalmiddel en water heeft.

Het Injector straalpistool zorgt voor de finishing touch van deze straaltechniek. In het pistool wordt het mengsel straalmiddel en water, versneld door de perslucht voordat het op het product wordt gestraald. Houdt u er wel rekening mee dat u een compressor nodig heeft die minimaal 1000 liter droge normaallucht kan leveren.

Het straalmiddel wordt continu gerecycled in de straalcabines. Verbruikt straalmiddel dat niet meer voldoet, bijvoorbeeld een te fijne korrel, komt bovenop drijven in de techter van de cabine. Waarbij de verontreiniging via de overloop wordt afgevoerd om een zuiver straalproces te garanderen.

Algemene toepassingen van natstralen

 • Natstralen komt veel voor in de Revisie branche en automotive voor oppervlaktebewerking van onderdelen. Eventueel ontvetten door de toevoeging van een speciale biologische ontvetter. Het moet hier echter niet gaan om zware vervuilingen.
 • Erg geschikt voor het reinigen van matrijzen en vormen.
 • Reinigen van elektronische componenten die sterk vervuild zijn.
 • Bovenmatig geschikt voor het glad afwerken en verdichten van RVS en andere speciale materialen en oppervlakten.

Voordelen van natstralen

 • Het is altijd een stofvrij proces;
 • U kunt licht ontvetten en stralen in 1 bewerking
 • Uit eindelijk een gladder oppervlak met als gevolg mider last van hechting verontreiniging.
 • Langere levensduur van media

Welk straalprincipe is voor mij het meest geschikt?

Aangezien er verschillende principes zijn, is dit niet eenvoudig te beantwoorden.

In grote lijnen kan het volgende worden aangehouden:

 • injector stralen wordt gebruikt indien er relatief weinig gestraald hoeft te worden en/ of de gewenste straalintensiteit niet te hoog mag zijn.
 • het druktank principe wordt gebruikt indien er grotere/ meerdere producten gestraald moeten worden. De intensiteit is ca. 4-5 maal groter dan bij injector stralen
 • natstralen wordt normaliter ingezet indien de producten met een relatief geringe intensiteit gestraald moeten worden.
 • bij werpstralen kunnen zowel grotere als kleinere delen automatisch gestraald worden. De capaciteit van een werpstraler is aanzienlijk groter dan bij het stralen met druktank principe.