Zijn er speciale eisen voor straalinstallaties met betrekking tot het milieu?

Alle door Normfinish geleverde straalinstallaties voldoen aan de NER (=Nederlandse emissie richtlijnen) en kunnen optioneel nog worden uitgevoerd met een extra fijn filter. Om het geluidsniveau te reduceren kan er gebruik gemaakt worden van een extra geluiddemper of volledige omkasting. De straler in een vrijstraalhal heeft een perslucht aansluiting op zijn helm waarbij de perslucht via een extra actief koolstof filter gereinigd wordt. Uiteraard voldoen de installaties aan de CE markering.