Welke straalprincipes zijn er en welk straalprincipe is voor mij het meest geschikt?

We spreken over het algemeen over een vijftal straalprincipes.

Door de verschillende straalprincipes blijft een en ander afhankelijk van het product, proces en eindkwaliteit dat behaald moet worden. In grote lijnen kan het volgende worden aangehouden:

  • Injector stralen wordt gebruikt indien er relatief weinig gestraald hoeft te worden en/ of de gewenste straalintensiteit niet te hoog mag zijn.
  • Het druktank principe wordt gebruikt indien er grotere/ meerdere producten gestraald moeten worden. De intensiteit is ca. 4-5 maal groter dan bij injector stralen
  • Natstralen wordt normaliter ingezet indien de producten met een relatief geringe intensiteit gestraald moeten worden.
  • Bij werpstralen kunnen zowel grotere als kleinere delen automatisch gestraald worden. De capaciteit van een werpstraler is aanzienlijk groter dan bij het stralen met druktank principe.

Wij hechten veel waarde aan goede adviezen en een tevreden klant.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met één van onze medewerkers.

Neem contact op