Voor het effectief bewerken van oppervlakken dient gebruik gemaakt te worden van de juiste straaltechniek in de meest daarvoor geschikte type straalcabines. Om het gewenste resultaat te bereiken is ook het juiste type straalmiddel dat wordt gebruikt van essentieel belang. In dit artikel benoemen we de verschillende soorten straalmiddel die Normfinish aanbiedt, wat de globale verschillen zijn en voor welke toepassingen onze straalmiddelen het meest geschikt zijn.

Iedere bewerking vraagt weer een ander straalmiddel

Het uitgebreide assortiment Normfinish straalmiddelen is grofweg onder te verdelen in metallische- en niet-metallische straalmiddelen. De eigenschappen, hardheid en vorm van de straalkorrels zorgen voor het gewenste straalbeeld na afloop van het straalproces. Daarbij spelen uiteraard ook de toegepaste type straalcabine, straaltechniek, werkdruk en nozzleafstand en de nozzle(s) die worden gebruikt een rol. De keuze welk straalmiddel het meest geschikt is hangt af van wat voor soort materiaal (hard, zacht, RVS, aluminium, beton etc.), dik- of dunwandig gestraald moet worden en of het gaat om bijvoorbeeld het ontroesten, verfresten verwijderen, opruwen, of matteren. Het straalproces wordt meestal toegepast als voorbehandeling. Dat geeft al aan dat ook de uiteindelijke conservering – bijvoorbeeld poedercoaten, natlakken, galvaniseren of verzinken – een rol speelt bij de uiteindelijke keuze voor het juiste type straalmiddel. Een optimale voorbehandeling draagt bij aan de vereiste hechting ten behoeve van de duurzame conservering van constructies, profielen of losse objecten, tegen minimale kostprijs.

Metallische straalmiddelen

Steelgrit, Steelshot, Durablast en Ferblast zijn in ons assortiment de meest gebruikte  metallische straalmiddelen. Deze straalmiddelen zijn bij uitstek geschikt voor het verwijderen van walshuid, ontroesten, opruwen en matteren van zowel plaatmateriaal, profielen als constructiestaal. Een deel van genoemde straalmiddelen latat zich prima verwerken in zowel straalcabines, werpstraalmachines als straalhallen. De onderlinge verschillen zitten met name in de hardheid en vorm van het metallisch straalmiddel. De impact van een scherpe korrel is uiteraard anders dan wanneer grit met een ronde korrel wordt gebruikt. Durablast wordt voornamelijk ingezet in werpstraalinstallaties. Het wordt gebruikt voor het reinigen, opruwen en shotpeenen (gearrondiseerd). Gietijzergrit (Ferblast) is daarentegen zeer geschikt voor het verwijderen van oude verflagen en als vulmiddel ten behoeve van betonproductie. En zo heeft elk straalmiddel weer zijn eigen unieke eigenschappen.

Niet-metallische straalmiddelen

De categorie niet-metallische straalmiddelen van Normfinish bestaat uit witte korund, bruine korund (1e en 2e kwaliteit), glasparel, keramische parels, kunststofgranulaat, notenschalen, siliciumcarbide, vasilgrit en garnet. De werking van deze straalmiddelen loopt uiteen van licht abrasief tot zeer abrasief. Afhankelijk van soort te gebruiken voor verwijderen van verf of roestlagen, opruwen, schoonstralen, parelstralen, etc.  Zie onze product-databladen voor meer informatie over het gebruiksdoel.

Speciaal RVS straalmiddel voor de voedingsmiddelenindustrie

Naast alle metallische en niet-metallische straalmiddelen noemen we in dit verhaal het RVS shot en -grit graag even apart. Dit is een kwalitatief hoogwaardig inert  straalmiddel dat door toepassing van een uniek technologisch procedé, minder straalstof geeft. Om die reden wordt het RVS shot en -grit, ook wel Amacast of Amagrit genoemd, veelvuldig toegepast bij schoonstralen, opruwen of matteren in met name de voedingsmiddelenindustrie.

Afvoeren van straalstof

Naast het leveren van diverse soorten straalmiddel en straalinstallaties is Normfinish ook úw partner voor het afvoeren van straalstof. Hierbij werken wij samen met partners op het gebied van milieubeheer en advisering om zodoende de afvalstromen binnen uw proces op een correcte wijze af te handelen. Neem voor meer informatie en deskundig advies over de professionele straalcabines, straaltechniek en straalmiddelen van Normfinish contact met ons op.