Kunnen vette en met olie verontreinigde producten gestraald worden?

In een “droog” straalproces (injector-, druktank- en werp- straalprincipe) dienen de producten schoon en droog te zijn. Indien niet, dan  raakt het straalmiddel vervuild en dus ook het gehele oppervlak van het te stralen product. Ook is er kans op het aan elkaar kleven van straalmiddel en zal de standtijd van het filter zeer kort zijn.

Wij hechten veel waarde aan goede adviezen en een tevreden klant.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met één van onze medewerkers.

Neem contact op