Satellit-blæsekabiner

Normfinish Satellitblæsekabiner er velegnede til komplet blæsning af komplekse dele (rotation af produkterne og svingning af dyserne). Produkterne kommer ikke i kontakt med hinanden, så der sker ingen skader.

Normfinish-satellitblæsekabiner kan udarbejdes som en del af en fortsat proces.

Anvendelse af Normfinish-satellitblæsekabiner

  • Finblæsning, polering, færdigbehandling
  • Sprøjterensning
  • Fjernelse af valsehud fra smedede stykker

Funktioner for Normfinish-satellitblæsekabiner

Fås med forskellige specifikationer.

  • Integration af et bord med flere satellitter i ét system, så produkterne skifter plads inden for enheden
  • Mobilt bord med satellitter, som gør det muligt at flytte rundt på produkter uden for enheden
  • Løbende flytning af produkter under processen
  • Are you interested or do you want more information?

    Fill out the form and we will contact you as soon as possible.

Tilhørende produkter